AA3 WARZKOLSUZLARI
KLAN BİLGİLERİ

KLAN BİLGİSİ

Klan Adı WARZKOLSUZLARI
Klan Kısaltması WARZ
Klan Kurucusu
Klan Şerefi 15
Klan Üyesi 3
Klan Bilgisi
Klan Kuruluş Tarihi 09-09-2018

OYUNCU LİSTESİ

# K Kullanıcı Adı Klana Verdiği Şeref