AA3 ARMAGEDDON
KLAN BİLGİLERİ

KLAN BİLGİSİ

Klan Adı ARMAGEDDON
Klan Kısaltması ARMA
Klan Kurucusu
Klan Şerefi 15
Klan Üyesi 3
Klan Bilgisi
Klan Kuruluş Tarihi 06-09-2018

OYUNCU LİSTESİ

# K Kullanıcı Adı Klana Verdiği Şeref